Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: sociální izolace - 00053

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti sociální a osobní anamnézu pacienta
zjisti příčiny sociální izolace
rozpoznej, co brání společenskému kontaktu
povšimni si vztahů a společenského chování v rodině
prováděcí intervence
snaž se získat rodinu pro spolupráci
vytvoř s pacientem vztah založený na důvěře
zajisti pacientovi dostatek podnětů – telefonáty, televize, rádio, noviny, knihy
sleduj chování k jiným osobám
psychicky pacienta povzbuzuj, vyjádři mu svoji podporu
v případě potřeby konzultuj pacientův stav s odborníkem – psychologem, psychiatrem
posílení zdraví
uč pacienta sociálním dovednostem – jak řešit problémy, jak komunikovat, jak zvládat běžné denní činnosti
navrhni pacientovi zapojení do programů, kde bude v kontaktu s jinými lidmi – např. denní stacionáře, služby pro seniory (kluby důchodců, pečovatelské domy), zájmové organizace atd.

Hodnocení