Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko osamělosti - 00054

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
snaž se zjistit příčiny vedoucí k osamělosti
zjisti osobní a sociální anamnézu
sleduj délku trvání daného problému
všímej si stupně úzkosti, zvýšeného nervového napětí nebo známek tělesného neklidu
všímej si rodinné situace
prováděcí intervence
zajisti kontakt s rodinou, přáteli pacienta
vytvoř s pacientem takový vztah, aby byl schopen hovořit o svých pocitech
vyjádři pacientovi svoji podporu
všímej si poruch spánku, chuti k jídlu, ztráty soustředěnosti
pomáhej pacientovi postupně se zapojovat do všech činností
pobízej pacienta k účasti na skupinových činnostech, které budou vyhovovat jeho potřebám
zajisti dostatek podnětů – telefonáty, televize, rádio, noviny, knihy
v případě potřeby konzultuj pacientův stav s odborníkem – psychologem, psychiatrem
posílení zdraví
povzbuzuj pacienta k zapojení se do zájmových skupin, organizací
doporuč pacientovi poradenské služby v oblasti vztahů

Hodnocení