Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní plnění role - 00055

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti typ dysfunkce v roli
zjisti, jak pacient vnímá danou roli
snaž se určit pacientovu roli v rodině
zjisti, jak pacient/pacientka vidí sebe jako muže/ženu při naplňování rolí
zajisti kontakt s rodinou pacienta
prováděcí intervence
diskutuj s pacientem a pomoz mu vyvinout postupy, jak se vypořádat se změnami role
podporuj pacienta, poskytuj mu pozitivní zpětnou vazbu
snaž se uvést změny pacientovy role do souvislosti se změnami okolní reality, umožni pacientovi projevit hněv, smutek
posílení zdraví
nácvikem nových dovedností uveď pacienta do jeho budoucí role
dle potřeby zajisti kontakt s psychologem, psychiatrem

Hodnocení