Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: zhoršená rodičovská role - 00056

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti složení rodiny
urči vývojové stadium rodiny
posuď rodinné vztahy a potřeby jednotlivých členů
posuď úroveň rodičovských dovedností a přihlédni k intelektuální, emoční a fyzické charakteristice obou rodičů
zjisti užívání alkoholu, drog, léků
prováděcí intervence
pozoruj vzájemné chování mezi rodiči a dětmi
povzbuzuj interakci mezi rodiči a dětmi
umožni dostatek prostoru k vyjádření pocitů
zdůrazňuj pozitivní aspekty situace, hovoř s nadějí o schopnostech rodičů a možnostech zlepšení situace
povzbuzuj rodiče, vyjádři jim svoji podporu
zapoj do procesu další členy širší rodiny, přátele
posílení zdraví
doporuč rodičům, aby si občas dopřáli něco, co jim přinese uvolnění (kultura, pěstování zájmu)
zajisti dle potřeby kontakt se sociální pracovnicí, s psychologem

Hodnocení