Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko zhoršení rodičovské role - 00057

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti složení rodiny
urči vývojové stadium rodiny
posuď rodinné vztahy a potřeby jednotlivých členů
posuď úroveň rodičovských dovedností a přihlédni k intelektuální, emoční a fyzické charakteristice obou rodičů
zjisti užívání alkoholu, drog, léků
pozoruj vzájemné chování mezi rodiči a dětmi
prováděcí intervence
umožni dostatek prostoru k vyjádření pocitů
zdůrazňuj pozitivní aspekty situace, hovoř s nadějí o schopnostech rodičů a možnostech zlepšení situace
povzbuzuj rodiče, vyjádři jim svoji podporu
posílení zdraví
zajisti dle potřeby kontakt se sociální pracovnicí, s psychologem
zapoj do procesu další členy širší rodiny, přátele

Hodnocení