Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko oslabení vazby rodičů a dítěte - 00058

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti složení rodiny
zjisti rizikové faktory, které by mohly oslabit vazbu rodičů a dětí
posuď interakci mezi rodiči a dítětem
posuď úroveň rodičovských dovedností a přihlédni k intelektuální, emoční a fyzické charakteristice obou rodičů
rozpoznej silné stránky a zranitelnost dítěte
prováděcí intervence
pouč dle potřeby rodiče, jak nejlépe pečovat o dítě
povzbuzuj a motivuj rodiče
poskytuj jim pozitivní zpětnou vazbu
zapoj rodiče do takových činností s dítětem, které mohou úspěšně zvládnout
doporuč rodičům společné aktivity s dítětem, které vzájemný vztah prohloubí
posílení zdraví
zajisti dle potřeby kontakt se sociální pracovnicí, příp. psychologem

Hodnocení