Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: sexuální dysfunkce - 00059

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti sexuální anamnézu i názory pacienta na to, co považuje v sexuální sféře za normální
zjisti, jaké má pacient znalosti a postoje k vlastní sexualitě
zjisti užívání všech léků, drog, alkoholu
prováděcí intervence
ponechej pacienta, aby se o všem vyjádřil vlastními slovy, a pečlivě jej vyslechni
ověř si kulturní a náboženské hodnoty, které by mohly ovlivňovat projevy sexuality
vytvoř klidnou a otevřenou atmosféru pro rozhovor, ber v úvahu věk pacienta
prodiskutuj s pacientem možnosti náhradní formy sexuálního styku
nabídni možnost konzultace v sexuologické poradně
posílení zdraví
nabídni možnost individuální a skupinové psychoterapie
informuj pacienta o metodách účinné antikoncepce a jejích vedlejších účincích

Hodnocení