Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: hypotermie - 00006

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
urči základní příčinu a přispívající faktory, které jsou pacientem ovlivnitelné
sleduj tělesnou teplotu pacienta
sleduj frekvenci a rytmus srdce
sleduj hodnoty krevního tlaku
sleduj výdej moči
sleduj laboratorní výsledky – krevní plyny, hladinu hormonů
všímej si účinků hypotermie na CNS
prováděcí intervence
zajisti pro pacienta teplé prádlo a přikrývky, postupně zvyšuj teplotu celého prostředí (přídatným topným zařízením)
podávej teplé tekutiny, může-li pacient polykat
zahaj KPR v případě nutnosti
chraň pacienta před rušivými podněty, dotýkej se ho šetrně
sleduj nitrožilní podávání tekutin
prováděj cviky k zachování úplného rozsahu pohybu v kloubech
polohuj pacienta
podávej vyváženou vysokoenergetickou stravu
posílení zdraví
prodiskutuj s pacientem časné příznaky hypotermie

Hodnocení