Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: přerušený život rodiny - 00060

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
seznam se co nejblíže s projevy dané nemoci a reakcemi pacienta, se kterými ke své nemoci přistupuje
získej informace o jednotlivých členech pacientovy rodiny
získej informace o vztahu rodiny k pacientovi
získej informace o vztazích v rodině od jednotlivých členů rodiny, vezmi v úvahu složení rodiny
věnuj pozornost způsobu komunikace v rodině
prováděcí intervence
jednej se členy rodiny vlídně, vstřícně a s respektem
udržuj s rodinou stálý kontakt
vysvětli rodině nutnost podpory pacienta jako jeden z hlavních předpokladů motivace k léčbě
posílení zdraví
vysvětli rodině režim, který bude muset pacient dodržovat po návratu domů
nabídni rodině sociální i jiné zdroje podpory nebo různé druhy poradenství

Hodnocení