Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko přetížení pečovatele - 00062

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti vztah a blízkost pečovatele a příjemce péče
všimni si terapeutického režimu a fyzické i psychické kondice příjemce péče
urči míru povinností pečovatele, jeho zapojení a předpokládané trvání péče
ověř bezpečnost pečovatele nebo příjemce péče
prováděcí intervence
prober s pečovatelem a příjemcem péče jejich obavy a názor na situaci
doporuč vhodné kurzy nebo specialisty
posuď potřebu a dostupnost dalších zdrojů (finanční, právní, rekreace)
zjisti požadavky na vybavení a pomůcky ke zvýšení nezávislosti a bezpečnosti příjemce péče
podej informace i praktický návod, jak si počínat v případě histriónského chování, násilí či dezorientace příjemce péče
posílení zdraví
doporuč vhodný program v případě problémů s drogami
zdůrazni význam péče o sebe sama pro zlepšení nebo udržení kvality života pečovatele
dle potřeby doporuč odbornou nebo psychoterapeutickou pomoc

Hodnocení