Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: dysfunkční život rodiny s alkoholizmem - 00063

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď současnou úroveň fungování rodiny
přesvědči se, že rodina chápe současnou situaci
zjisti rodinnou anamnézu, prozkoumej úlohu jednotlivých členů rodiny a okolnosti užívání alkoholu
zjisti sabotující chování členů rodiny
prováděcí intervence
snaž se o maximální vyjádření toho, co se očekává
prodiskutuj současné i minulé způsoby zvládání problémů a řešení úkolů
diskutuj s pacientem o projevech hněvu
zdrž se soudů na adresu rodinných členů i osoby užívající alkohol
poskytni informace o účincích závislosti na osobnost člověka
posílení zdraví
poskytni pacientovi i rodině informace o dopadech chování při závislosti na rodinu a o tom, co lze očekávat po propuštění pacienta
doporuč rodině změnit způsob rodinných oslav a vyloučit alkohol, aby se snížilo riziko relapsu

Hodnocení