Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: konflikt rodičovské role - 00064

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď individuální situaci a obavy rodičů
zjisti, nakolik rodiče rozumí vývojovému stadiu dítěte a co očekávají do budoucna
posuď dostupnost a využívání zdrojů
prováděcí intervence
povzbuzuj otevřené vyjadřování pocitů
poskytni rodičům informace dle jejich individuálních potřeb
zapoj rodiče do rozhodování a péče v maximální možné míře
povzbuzuj komunikaci mezi rodiči a dítětem
doporuč rodičům dostatečný oddech, aby načerpali nové síly
posílení zdraví
povzbuzuj rodiče k účasti na kurzech k získání potřebných dovedností

Hodnocení