Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní sexuální život - 00065

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti sexuální anamnézu i názory pacienta na to, co považuje v sexuální sféře za normální
zjisti, jaké znalosti a postoje má pacient k vlastní sexualitě
zjisti kulturní nebo náboženské zvyklosti
posuď vliv stresujících faktorů prostředí, ve kterém pacient žije
posuď souvislosti s obdobím života
zjisti užívání všech léků, alkoholu a drog
prováděcí intervence
vyhýbej se jakémukoliv odsuzování nejrůznějších projevů pacienta
zeptej se na problémy a obavy spojené se sexem
vytvoř klidnou atmosféru pro rozhovor
poskytni dostatek informací
posílení zdraví
informuj pacienta o metodách účinné antikoncepce
nabídni možnost konzultace v sexuologické poradně
doporuč individuální nebo skupinovou psychoterapii

Hodnocení