Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: duchovní nouze - 00066

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
urči pacientovu náboženskou orientaci
povzbuzuj pacienta, aby vyjadřoval své myšlenky a pocity
všímej si poruch chování
zjisti užívání, abúzus drog
zjisti, zda existují duchovní omezení, která mohou mít vliv na ošetřování nebo mohou vytvořit konflikt mezi duchovním přesvědčením a léčbou
posuď schopnost navazovat láskyplné vztahy
prováděcí intervence
hovoř s pacientem o jeho problémech a vnitřních konfliktech i o tom, co je vyvolává
umožni pacientovi na požádání kontakt s věřícím člověkem
nezlehčuj a nepřehlížej potřeby a problémy pacienta v duchovní oblasti
dej pacientovi najevo, že akceptuješ a respektuješ jeho víru
poskytni pacientovi soukromí a čas na provádění náboženských úkonů
podpoř pacientovu aktivní účast na stanovení konkrétních cílů péče a léčby
pomoz pacientovi najít důvod, proč žít
podporuj pacienta v naději na zlepšení situace
pomoz pacientovi vyrovnávat se se stresujícími účinky nemoci
posílení zdraví
pomoz pacientovi nalézt duchovní zdroje, které mohou pomoci (např. kontakt na duchovního poradce)

Hodnocení