Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko duchovní nouze - 00067

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti příčinu současné situace (např. přírodní neštěstí, smrt druha/družky, osobní nespravedlnost)
prováděcí intervence
vyslechni pacientovo líčení a výrazy zloby, obav, že nemoc je trestem za zlý skutek
zaznamenej, co pacient považuje za důvod k žití
zjisti pacientovu náboženskou orientaci
všimni si chování ukazujícího na špatné vztahy s ostatními
pátrej po užívání nebo abúzu drog
udělej si čas na vstřícnou diskuzi o rozdílu mezi smutkem a vinou
posílení zdraví
doporuč pacientovi vhodné zdroje pomoci (např. krizového poradce, duchovního poradce)
veď pacienta k obracení se na jeho blízké a jedince, kteří mu mohou být oporou

Hodnocení