Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: ochota ke zlepšení duchovní pohody - 00068

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti náboženskou a duchovní minulost pacienta
zjisti význam spirituality, života, smrti a nemoci pro životní pouť
prováděcí intervence
potvrď význam pacientových rituálů v každodenním životě
pomoz pacientovi objevovat jeho vlastní vnitřní síly
diskutuj s pacientem o způsobech, jak ho tyto záležitosti ovlivňují a dodávají význam každodennímu životu
diskutuj s pacientem o významu a hodnotě duchovního rituálu/modlitby v každodenním životě
nalezni způsob, jak může pacient dosáhnout spokojenosti a harmonie sám se sebou i ostatními, přírodou i vyšší mocí
posílení zdraví
hovoř s pacientem o způsobech duchovního/náboženského vyjádření
připomínej pacientovi důležitost udělat si čas na dosažení vnitřního klidu a osobní harmonie
pobízej pacienta k účasti na praktikách, které upevní jeho přesvědčení a posílí jeho vnitřní já (např. kontakt s duchovním poradcem)

Hodnocení