Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní zvládání zátěže - 00069

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď schopnost pacienta realisticky vyhodnotit situaci
zjisti vývojovou úroveň pacienta
zjisti konzumaci alkoholu, užívání jiných drog, kouření
zjisti způsob spaní a jídla
zaznamenej způsob řeči a komunikace
posuď, nakolik pacient rozumí současné situaci a jejímu dopadu
zhodnoť schopnost pacientova rozhodování
prováděcí intervence
povzbuzuj komunikaci s personálem
podporuj komunikaci se členy rodiny a blízkými osobami
dbej na kontinuitu péče
pobízej pacienta k rozptýlení, rekreaci a relaxačním technikám
dej najevo nesouhlas, je-li chování pacienta nepřiměřené
pomoz pacientovi naučit se, jak vyjadřovat emoce přijatelným způsobem
pečuj o pacienta s laskavostí a respektem
podávej pacientovi potřebné aktuální informace
posílení zdraví
pečuj o postupnou integraci pacienta
doporuč profesionální léčbu
povzbuzuj a podporuj pacienta, aby se zamýšlel nad životním stylem, zaměstnáním i rekreační aktivitou

Hodnocení