Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: hypertermie - 00007

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
rozpoznej základní příčinu hypertermie
monitoruj tělesnou teplotu pacienta
hodnoť neurologickou odpověď
monitoruj srdeční frekvenci a rytmus
sleduj dýchání
sleduj bilanci tekutin
všímej si, zda se pacient potí
sleduj laboratorní nálezy – krevní plyny
prováděcí intervence
podávej antipyretika dle ordinace lékaře
podávej léky dle ordinace lékaře – prevence křečí
podávej léky dle ordinace lékaře v rámci léčby základní příčiny - ATB
podporuj ochlazování povrchu těla pacienta
podávej kyslík v případě potřeby
prováděj náhradu tekutin a elektrolytů
dbej na zachovávání klidu na lůžku
podávej vysokoenergetickou lehce stravitelnou potravu
posílení zdraví
upozorni pacienta na vyvolávající příčiny
pouč nemocného o nutnosti adekvátního příjmu tekutin
pouč nemocného o prvotních příznacích hypertermie

Hodnocení