Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: oslabené přizpůsobení - 00070

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
proveď psychosociální vyšetření ke zjištění dopadu současného stavu na pacienta
nepřehlédni emoční projevy pacienta signalizující jeho zhoršenou přizpůsobivost (např. silnou úzkost, strach, zlost, starosti, pasivní nebo aktivní popření)
prováděcí intervence
pomoz pacientovi popsat událost, která jeho situaci vyvolala, podporuj ho v rozhovoru
prober s pacientem různé životní situace a změny rolí, z nichž jsou patrné jeho schopnosti a dovednosti
ptej se pacienta, jak se cítí, a pomoz mu verbalizovat jeho citové rozpoložení
akceptuj a uznej pocity pacienta, které se týkají jeho současné poruchy adaptace
uznej pacientovu snahu a vstřícnost
vysvětli pacientovi podstatu nemoci a pobízej ho, aby se ptal na vše, čemu nerozumí
využij terapeutické komunikační dovednosti
naplánuj spolu s pacientem, jak dosáhnout splnění okamžitých potřeb
posílení zdraví
zapoj blízké osoby do širokého plánu zahrnujícího citové, psychické, fyzické a sociální potřeby pacienta
nauč pacienta různým relaxačním a protistresovým technikám
veď pacienta k nalezení vhodných alternativ

Hodnocení