Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: defenzivní zvládání zátěže - 00071

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zhodnoť, do jaké míry pacient chápe současnou situaci
zjisti vývojovou úroveň pacienta
urči míru úzkosti a účinnost současných mechanizmů zvládání problémů
urči, co charakterizuje pacientovo jednání a co je jeho cílem
prováděcí intervence
doveď pacienta k poznání, že je nutno změnit způsob řešení problémů
povšimni si snah o ohromení v rozporu se skutečnými možnosti (např. říká: „Hodlám si koupit nové auto,“ a přitom je bez práce a bez peněz)
všímej si interakcí pacienta s ostatními
všímej si obtíží a schopností pacienta vytvářet uspokojivé vztahy
vysvětli pacientovi pravidla léčby a důsledky případné nespolupráce
při manipulativním chování vůči personálu vymez pacientovi hranice
veď pacienta ke kontrole jeho chování ve všech možných situacích
uznej silné stránky pacientovy osobnosti
projev vstřícnost a respekt k pacientovi
veď pacienta k rozpoznání a vyjádření pocitů
pomoz pacientovi s řešením problémů
posílení zdraví
podporuj u pacienta zapojení do činností, kurzů zaměřených na praktický nácvik dovedností
dle vhodnosti doporuč pacientovi další zdroje (např. rehabilitace, rodinná léčba)

Hodnocení