Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní popírání - 00072

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
rozpoznej situační krizi/problém a způsob, jakým pacient vnímá situaci
urči stadium a stupeň popření
porovnej pacientův popis příznaků s reálným klinickým obrazem
zaznamenej pacientovy poznámky o vlivu nemoci/problému na životní styl
prováděcí intervence
vytvoř důvěryhodný vztah mezi sestrou a pacientem
poskytni pacientovi bezpečné a vlídné prostředí
pobízej pacienta k vyjádření pocitů
zapoj pacienta do skupinových sezení
dle stavu poskytni pacientovi informace
posílení zdraví
poskytni pacientovi a jeho rodině písemnou informaci o nemoci, z níž mohou vycházet při volbě dalšího postupu
zapoj členy rodiny do dlouhodobého plánování individuálních potřeb pacienta
doporuč pacientovi vhodné veřejné aktivity

Hodnocení