Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neschopnost rodiny zvládat zátěž - 00073

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti výchozí stav chování a komunikace v rodině před onemocněním (pro srovnání)
poznej současné chování členů rodiny (účast na návštěvách, chování k pacientovi na návštěvách)
pozoruj neverbální komunikaci mezi členy rodiny a pacientem, vyjadřování emocí
prováděcí intervence
diskutuj se členy rodiny o tom, jak vnímají situaci (představy, očekávání)
všímej si dalších stresujících faktorů pro rodinu (finanční potíže apod.)
navaž a udržuj spojení s dostupnými členy rodiny, vytvoř atmosféru důvěry a podpory
akceptuj obtížnost situace pro rodinu, sebeobviňování, pocity viny členů rodiny
aktivně naslouchej obavám členů rodiny, snaž se je analyzovat a pomáhat členům rodiny k sebereflexi
vymez hranice nepřiměřeným projevům chování (histriónské rysy), omez riziko násilí
v rámci svých kompetencí podávej členům rodiny od začátku přesné a úplné informace
vysvětluj a objasňuj plán léčby členům rodiny
posílení zdraví
poskytni členům rodiny informační zdroje, možnosti podpory
podporuj pozitivní projevy v komunikaci rodiny
povzbuzuj členy rodiny k postupnému řešení a zvládání situace

Hodnocení