Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: ohrožující zvládání zátěže rodinou - 00074

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď a zjisti situace, které mohou přispívat k neschopnosti člena rodiny poskytovat pacientovi potřebnou pomoc
ber v úvahu délku a závažnost onemocnění pacienta a jeho vliv na členy rodiny
naslouchej členům rodiny, jejich vnímání situace, všímej si očekávání, která mohou být v rozporu s realitou
snaž se posoudit, jaká je role pacienta v rodině a nakolik jeho nemoc rodinu ovlivnila
všímej si vyjadřování emocí a komunikace v rodině
prováděcí intervence
vybízej rodinné příslušníky k otevřenému vyjadřování emocí
pomoz rodině akceptovat některé negativní projevy pacienta, vysvětli jejich příčiny
podporuj v rodině vhodné komunikační dovednosti
poskytni členům rodiny v rámci svých kompetencí informace o nemoci a stavu pacienta
posílení zdraví
zapoj pacienta a rodinu do plánování péče, posiluj jejich aktivní spoluúčast
zprostředkuj rodině vhodné informační a podpůrné zdroje

Hodnocení