Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: ochota blízké osoby lépe zvládnout zátěž - 00075

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď individuální situaci, adaptační dovednosti a postupy blízké osoby
prováděcí intervence
pozoruj změny komunikace v rodině a mezi blízkými osobami
naslouchej tomu, jak blízké osoby vyjadřují naději, jak hovoří o plánování a jeho dopadu na život rodiny
všímej si, jak blízké osoby vyjadřují změny hodnot (od začátku onemocnění, hospitalizace)
podpoř pozitivní vývoj, věnuj dostatek času rozhovorům s blízkými osobami, vyslechni jejich názor na situaci
vytvoř s blízkými osobami vztah s atmosférou důvěry
poskytni blízkým osobám model role, se kterým se mohou identifikovat
hovoř s blízkými osobami o významu otevřené komunikace s absencí tabu
seznamuj blízké osoby s technikami aktivního naslouchání, vyjadřování emocí k usnadnění účinné komunikace
veď blízké osoby k podpoře pacienta v naplňování jeho vlastních potřeb v rámci schopností i omezení daných onemocněním
posílení zdraví
předej blízkým osobám dovednosti a zkušenosti, které jim pomohou, jak se naučit poskytnout pacientovi péči a podporu
upozorni blízké osoby na nutnost duševní hygieny, rozpoznání vlastních hranic a využívání zdrojů podpory
pomoz najít zdroje podpory (podpůrné skupiny, telefonní linky, literaturu, terapeutickou podporu)

Hodnocení