Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: ochota komunity zlepšit zvládání zátěže - 00076

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
kontaktuj sociálního pracovníka a společně s ním posuď úroveň zdravotní péče v komunitě (osoby nemocné, hendikepované)
prováděcí intervence
spolupracuj se zdravotním a sociálním odborem příslušného úřadu
snaž se posoudit současnou situaci komunity v oblasti řešení problému
pokus se zhodnotit aktivity komunity v rámci sebe samé a její vztahy se širší společností
posuď dostupné zdroje (personální, finanční, státní)
pracuj ve spolupráci s příslušnými organizacemi na plánu komunity v oblasti adaptace a zvládnutí situace
všímej si rizikových skupin v rámci komunity
posílení zdraví
podporuj zdravou komunitu, komunikaci a angažovanost skupiny jako celku
veď členy komunity k vytvoření kvalitních vztahů uvnitř komunity
zprostředkuj dle možností edukační a informačně osvětové materiály pro komunitu

Hodnocení