Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní léčebný režim - 00078

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
pokus se nalézt příčiny a faktory přispívající k současné situaci
zjisti, jak je pacient obeznámen se stavem a nároky své léčby
zjisti, jak pacient a jeho blízcí pohlížejí na léčebný režim a co od něj očekávají
prováděcí intervence
pomoz pacientovi najít způsob, jak zlepšit začlenění léčebného režimu do běžného života
objasni znovu kroky, které jsou potřebné k dosažení požadovaných cílů
akceptuj pacientovo hodnocení sil i vlastních limitů, pracuj spolu s ním na zlepšení schopností využitelných v léčbě
posiluj žádoucí chování a projevy pacienta, oceňuj pacientovu snahu
posílení zdraví
zprostředkuj pacientovi informace, poraď mu, kde je může získat
používej různé způsoby edukace (tištěné materiály, názorná demonstrace, hraní rolí), ověřuj míru pochopení informací
pomoz pacientovi najít způsob, jak sledovat probíhající léčebný režim (časné rozpoznání změn, včasné reagování na změny)
mobilizuj podpůrné systémy včetně rodiny, blízkých osob, sociální a finanční zdroje
dle vhodnosti doporuč poradenství, pečovatelské služby, zdroje pro sledování a edukaci pacienta v domácích podmínkách

Hodnocení