Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní léčebný režim rodiny 00080

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti, jak rodina pohlíží na své snažení ohledně pacientova léčebného režimu
posuď zdravotní cíle rodiny a shody mezi jednotlivými členy rodiny
zjisti, zda rodina chápe a rozumí léčebnému režimu a jakou hodnotu mu přikládá
prováděcí intervence
poskytuj dostatek informací pro pochopení terapeutického režimu
veď členy rodiny k uvědomění si nevhodných a škodlivých aktivit
sestav společně s členy rodiny plán, jak se vypořádat s komplexností léčby
posílení zdraví
nabídni členům rodiny informační a podpůrné zdroje na podporu edukace
pomoz členům rodiny naučit se hodnotit situaci, pokroky a účinnost léčebného režimu
zprostředkuj členům rodiny kontakty na další zařízení a instituce prospěšné pro komplexní terapii

Hodnocení