Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní léčebný režim komunity - 00081

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
kontaktuj sociálního pracovníka a společně s ním posuď úroveň zdravotní péče v komunitě (osoby nemocné, hendikepované)
prováděcí intervence
spolupracuj se zdravotním a sociálním odborem příslušného úřadu
vyslechni členy komunity o způsobu fungování komunity v oblasti zdravotní péče
pokus se zjistit příčiny neočekávané akcelerace nemoci v komunitě
posuzuj stupeň informovanosti a obeznámenosti s léčebným režimem v komunitě
podporuj kooperaci a svobodné vyjadřování členů komunity
posílení zdraví
pokus se vést komunitu k plánování zdravotních cílů
zprostředkuj dle možností edukační a informačně-osvětové materiály pro komunitu

Hodnocení