Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: efektivní léčebný režim - 00082

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti, jak pacient vnímá očekávané změny a své přizpůsobení léčbě
prováděcí intervence
hovoř s pacientem o jeho cílech v oblasti terapie
akceptuj pacientovo hodnocení vlastních silných stránek i limitů v oblasti léčby
podporuj pacienta v úsilí pokračovat ve změnách vedoucích k úspěšné léčbě
ověřuj si zdroje pacientových informací a hovoř s ním o jejich validitě
uznávej a oceňuj pacientovo úsilí, motivuj jej v dalším pozitivním počínání
pomoz pacientovi sledovat léčebný režim a včas rozpoznat negativní změny a reagovat na ně
posílení zdraví
podporuj pacientovu aktivitu a iniciativu v oblasti pozitivních změn v každodenním životě
pomoz pacientovi nalézt podpůrné zdroje v rodině a okolí
dle potřeby doporuč pacientovi využití vhodných doplňujících služeb

Hodnocení