Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: konflikt v rozhodování - 00083

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
sleduj pacientovy tělesné a psychické projevy úzkosti, strachu a zvýšené psychické tenze
prováděcí intervence
vytvoř prostředí důvěry a porozumění
vyslechni pacientovy pocity
zhodnoť míru podpory rodiny a zainteresuj její členy
vybízej nemocného k hledání různých řešení
nenabízej rady a hotová řešení, koriguj mylná přesvědčení
motivuj pacienta k vlastnímu vyjádření hodnot, stanovení priorit
dohodni časový limit pro účinné řešení
posílení zdraví
podporuj pacienta v učiněných rozhodnutích, zejména v neočekávaných situacích
doporuč pacientovi účast na edukaci, jak mírnit stres, chovat se asertivně

Hodnocení