Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: zhoršená pohyblivost - 00085

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zhodnoť funkční úroveň pacienta (0 - 4)
urči příčinu porušené pohyblivosti
posuď intenzitu bolesti
zjisti postoj pacienta k fyzické aktivitě
zaznamenej jeho emoční odpověď na imobilitu
prováděcí intervence
vysvětli pacientovi důsledky nepohyblivosti (imobilizační syndrom)
pobízej pacienta k aktivitě
využívej polohovacích a ortopedických pomůcek na podporu postižené části těla
v případě bolesti podávej před aktivitou analgetika
pobízej pacienta v péči o sebe sama
dbej na bezpečnost pacienta, a to včetně úpravy prostředí
pobízej pacienta k pití a příjmu potravy za účelem získání energie
pečuj o kůži pacienta
dle indikace kontaktuj fyzioterapeuta a spolupracuj s ním, při rehabilitaci se řiď jeho pokyny
posílení zdraví
pomoz pacientovi naučit se, jak má dbát o svoji bezpečnost (např. při používání invalidního vozíku, odstranit koberce)
edukuj pacienta ve spolupráci s fyzioterapeutem, jak používat pomůcky (chodítko, protézy)

Hodnocení