Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko periferní neurovaskulární dysfunkce - 00086

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zaznamenej přítomnost rizika neurovaskulární dysfunkce
urči stupeň poškození
posuď přítomnost, stupeň a lokalizaci edému
prováděcí intervence
věnuj pozornost umístění a tvaru fixace, dlah a trakčních zařízení
povšimni si medikace antikoagulancií a vazoaktivních látek
sejmi z postižené končetiny všechny šperky
kontroluj pravidelně postiženou končetinu – edém, teplotu, prokrvení (kapilární návrat)
zaznamenej subjektivní pocity nemocného – bolest, parestezie
palpačně sleduj přítomnost a kvalitu periferního pulzu
všímej si změn motorických a senzitivních funkcí
kontroluj tkáň po obvodu pevné fixace – odřeniny, tlak
kontroluj a podle potřeby uprav polohu dlahy či závěsu
udržuj zvýšenou polohu poraněné končetiny, pokud není kontraindikována
dle indikace poraněnou končetinu leduj
všímej si náhlých projevů ischemie (snížená teplota kůže, bledost, silná bolest, porucha pohyblivosti, vymizení periferního pulzu)
při výskytu ischemických projevů ihned ulož končetinu do neutrální polohy
okamžitě informuj lékaře
pobízej pacienta k procvičování prstů a kloubů distálně od poranění
uvolni pevné okraje fixace
připrav pacienta na chirurgický výkon
usiluj o pacientovu včasnou mobilizaci
podávej léky dle ordinace lékaře - antikoagulancia, analgetika
posílení zdraví
pouč pacienta o správné poloze těla a postižené končetiny
edukuj o nevhodnosti nošení těsného oblečení, ponožek a obuvi
upozorni na nutnost dodržovat pokyny fyzioterapeuta při domácím ošetřování

Hodnocení