Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko perioperačního poškození - 00087

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti předpokládanou délku výkonu a polohu těla při něm
seznam se podrobně s anamnézou, věkem, hmotností, nutričním stavem, fyzickými omezeními a případnými dalšími nemocemi pacienta
zhodnoť bezpečnost prostředí kolem utlumeného pacienta
sleduj stav vědomí a fyziologické funkce, žilní vstup a stav operační rány
prováděcí intervence
uprav jeho polohu, snaž se udržet tělo ve správné poloze pomocí pomocných zařízení
chraň tělo před kontaktem s kovovými částmi stolu, aby nedošlo k otlakům
pravidelně kontroluj pulz na periferii, barvu a teplotu kůže
změny polohy a přesun prováděj pomalu, aby nedošlo k prudkému poklesu krevního tlaku
po extubaci chraň dýchací cesty a usnadni respirační úsilí
urči speciální polohu v lůžku podle indikace, druhu operace a stavu pacienta
upozorni pacienta na potřeby, omezení a příznaky vyžadující kontrolu lékařem
aplikuj bandáže nebo elastické punčochy
posílení zdraví
pouč pacienta, jak se vyvarovat rizik v souvislosti s operačním výkonem
informuj pacienta a pečující osoby o možných změnách, které by se měly upravit do 24 hodin (bolest v kříži, místní necitlivost, zčervenání, otlaky kůže)

Hodnocení