Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: porušená chůze - 00088

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zhodnoť funkční úroveň soběstačnosti pacienta
posuď stupeň postižení nebo poranění
zjisti, zda jde o poruchu přechodnou nebo trvalou
všímej si emoční reakce pacienta
prováděcí intervence
asistuj při léčbě základní dysfunkce, řiď se ordinací lékaře
konzultuj s fyzioterapeutem individuální program mobility, doporučení pomůcek
sestav rozvrh tak, aby se střídala chůze a cvičení s odpočinkem
poskytni pacientovi dostatek času na nácvik chůze
dbej na bezpečnost a prevenci pádů
povzbuzuj pacienta, podporuj ho v chůzi a cvičení
posílení zdraví
zapoj i blízké osoby pacienta, ukaž jim, jak zvládnout problémy a zajistit bezpečnost pacienta i pečovatele

Hodnocení