Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: zhoršené ovládání pojízdného vozíku - 00089

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti diagnózu, která přispívá k imobilitě
urči faktory prostředí, které nemocnému nejčastěji brání v pohybu
zjisti, zda pojízdný vozík umožňuje pacientovi plnou mobilitu
prováděcí intervence
klaď maximální důraz na nezávislost
doporuč dodavatele vozíku k úpravě podle velikosti a nároků na vybavení s přihlédnutím ke schopnostem pacienta
posuď bezpečnost pacienta při jízdě a přesunu z vozíku a na vozík
doporuč vhodné úpravy doma, v zaměstnání
posílení zdraví
dle potřeby zaškol a podporuj asistující osoby
doporuč účast v podpůrných skupinách podle druhu onemocnění nebo postižení
podporuj a povzbuzuj pacienta i blízké osoby

Hodnocení