Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: zhoršená schopnost se přemístit - 00090

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti diagnózu nebo funkční poruchu, která souvisí s problémy s přesunem
zhodnoť stupeň poruchy pomocí funkční klasifikace (stupeň 0–4)
povšimni si emoční odpovědi pacienta na problém s pohyblivostí
prováděcí intervence
asistuj při léčbě stavu způsobujícího dysfunkci
konzultuj fyzioterapeuta ohledně rehabilitačních postupů nebo volby vhodných pomůcek a postupů
nauč pacienta nebo asistující osobu používat zábrany, hrazdičku, bezpečnostní madla, chodítko, signalizaci, ovladač seřízení lůžka, invalidní vozík, berle apod.
pouč asistující osoby, jak zajistit bezpečnost a polohu pacienta
zajisti kvalitní obuv, dobré osvětlení, udržování volného průchodu
buď taktní a trpělivá k nedostatkům pacienta, pomoz mu stanovit malé, splnitelné cíle
posílení zdraví
doporuč úpravu domácího prostředí dle individuálních potřeb pacienta
pomoz pacientovi zvládnout používání kompenzačních pomůcek, které bude potřebovat doma
podporuj psychicky pacienta a blízké osoby

Hodnocení