Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: zhoršená pohyblivost na lůžku - 00091

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
urči diagnózu, která vede k nepohyblivosti
povšimni si aktuální situace pacienta a faktorů, které snižují schopnost pohybovat se
kvalifikuj funkční úroveň pacienta
zjisti emoční reakci na nepohyblivost, povzbuzuj pacienta k vyjádření pocitů
zjisti komplikace imobilizace
prováděcí intervence
spolupracuj s fyzioterapeutem
pouč pacienta, jak správně a bezpečně měnit pozici a jak si přivolat pomoc
dbej, aby měl pacient vždy signalizační zařízení na dosah
dbej na správnou polohu těla pacienta, dle polohovacího plánu pravidelně měň jeho polohu, využívej vhodných pomůcek
využívej zachovaných schopností pacienta a při změně polohy ho zapojuj
pouč pečovatele o správné poloze v různých situacích, nauč ho bezpečně polohu měnit a upravovat, používat vhodné pomůcky, pečovat o ně a udržovat je v dobrém stavu
sleduj stav kůže, pravidelně a řádně o ni pečuj, ošetřuj otlaky a zarudnutí
při vyprazdňování podej podložní mísu a podle možnosti pomoz pacientovi do polohy vsedě
pomáhej s hygienou a jídlem dle aktuálních potřeb nemocného, ale podporuj jej v sebepéči
pobízej k pravidelnému cvičení pro zachování síly a ovládání svalů
pečuj o psychiku nemocného, povzbuzuj ho, pečuj o rozptýlení, komunikuj s ním, zapoj i rodinné příslušníky nebo přátele pacienta
analgetika dle ordinace podávej před aktivitou, aby bylo dosaženo maximálního efektu v činnostech
posílení zdraví
zapoj pacienta i jeho blízké do přípravy každodenních aktivit
nauč pacienta používat kompenzační pomůcky, které bude potřebovat v domácí péči

Hodnocení