Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: intolerance aktivity - 00092

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
povšimni si faktorů, které se podílejí na únavě a intoleranci aktivity (onemocnění srdce, dýchacího systému, nádorová onemocnění, chronický únavový syndrom, hypotyreóza aj.)
posuď aktuální deficit a porovnej ho s normálním stavem dle funkční klasifikace
věnuj pozornost subjektivním potížím pacienta
všímej si změn fyziologických funkcí při tělesné zátěži
prováděcí intervence
pomoz pacientovi stanovit reálné cíle (nemůže hrát fotbal, když kardiálně selhává)
spolupracuj s fyzioterapeutem na sestavení plánu rozvoje aktivity
uprav aktivitu tak, aby nedocházelo k přetěžování nemocného
sniž aktivitu, která u pacienta vyvolává změny fyziologických funkcí
sleduj reakci na podávání kyslíku, léků a na změny léčebného režimu ordinované lékařem
uprav prostředí tak, aby mohl pacient pohodlně a bez bolesti spolupracovat při běžných úkonech
nauč pacienta používat pomůcky, oxygenátor apod.
postupně zvyšuj intenzitu zátěže, nauč pacienta, jak hospodařit s energií
povzbuď pacienta, aby vyjadřoval své pocity, uznej obtížnost jeho situace a vybízej ho k trpělivosti
posílení zdraví
informuj pacienta a jeho blízké, jaké dělá pokroky, podporuj motivaci
pouč pacienta o významu zdravého životního stylu na podporu aktivity
nauč pacienta relaxačním technikám ke zlepšení duševní pohody

Hodnocení