Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: únava - 00093

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď medikaci pacienta a její vliv na únavu
zajímej se, zda pacient nemá tělesnou nebo duševní nemoc
zajímej se o celkový stav pacienta (stav výživy, hydratace…)
zhodnoť pohyblivost pacienta a jeho schopnost účastnit se různých aktivit
posuď stupeň poruchy spánku
zajímej se o změny životního stylu
posuď, zda únavu nezpůsobuje typ osobnosti pacienta
vyslechni pacienta, jak sám vnímá příčiny únavy
zamysli se s pacientem, které faktory mu pomáhají v odstraňování únavy
posuď, do jaké míry podléhá naučené bezmocnosti
použij škálu k hodnocení únavy
povšimni si rozložení energie během dne
prodiskutuj změny životního stylu v důsledku únavy
zhodnoť dostupnost individuálních pomůcek
měř fyziologické funkce a porovnávej je v souvislosti s aktivitou
prováděcí intervence
akceptuj opravdovost pacientových stížností na únavu, nepodceňuj situaci
naplánuj s pacientem realistická opatření
v rozvrhu dne nezapomeň na odpočinek, aktivitu zařaď do fáze dne, kdy má pacient nejvíc energie
přizvi rodinu k plánování aktivit pacienta
povzbuzuj pacienta k činnostem, které jsou v jeho silách
seznam pacienta s metodami šetření energie v průběhu dne
pomoz odstraňovat bariéry, které pacientovi způsobují námahu
pomáhej pacientovi se základní péčí
vytvářej prostředí zmírňující únavu (teplota, vlhkost vzduchu)
zaměř se na zlepšení kvality spánku
seznam pacienta s technikami zvládání stresu
doporuč fyzikální terapii ke zlepšení kondice pacienta
posílení zdraví
před propuštěním do domácí péče podej dostatek informací pacientovi i rodině
doporuč pacientovi celková zdravotní opatření (výživa, příjem tekutin, doplňky výživy)
v případě podávání kyslíku pacientovi vysvětli jeho účinek a používání
nalezni pro pacienta podpůrnou skupinu
doporuč konzultaci s psychologem
zajisti pro pacienta pomoc pečovatelské služby

Hodnocení