Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko intolerance aktivity - 00094

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
rozpoznej příčiny, které mohou znemožňovat požadovanou úroveň aktivity
zaznamenej lékařské diagnózy, které znemožňují aktivitu pacienta
porovnej, které terapeutické zákroky znemožňují aktivitu
urči výchozí úroveň aktivity
prováděcí intervence
zahaj s pacientem rehabilitaci
zaveď rekondiční program
seznam pacienta s aktivitami, které nezná
motivuj pacienta k alternativním způsobům rozvíjení aktivity
prober s pacientem souvislost nemoci s aktivitou
informuj pacienta o možných problémech s některými aktivitami
naplánuj s pacientem nutné změny
pomoz pacientovi zajistit pomůcky k aktivitě
posílení zdraví
seznam pacienta se zdrojem pomoci v případě potřeby

Hodnocení