Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: porušený spánek - 00095

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď příčiny a související faktory poruchy spánku
posuď souvislost poruchy se základním onemocněním
v dětském věku zhodnoť harmonogram dne dítěte a návyky, které matka uplatňuje
u dítěte s poruchou spánku sleduj citový vztah matky a dítěte
enurézu zaznamenej a oznam lékaři, prováděj opatření k odstranění enurézy
seznam se s posudkem psychologa
zajímej se o traumatické příhody v životě pacienta, prostuduj si anamnestická data
posuď konzumaci pacientem preferovaných nápojů (alkohol, káva)
zjisti spánkové rituály pacienta
pátrej po nedostatku informací, které pacient a jeho rodina potřebuje
prováděcí intervence
poskytni pacientovi dostatek informací, brožur a letáků o poruchách spánku
pozoruj pacienta při spánku, zaznamenávej okolnosti spánku (chrápání, zvuky)
dokumentuj délku spánku
zajímej se o subjektivní pocity a pacientovy stížnosti na spánek, průběžně je zaznamenávej
vyptávej se na každou okolnost, která spánek ruší, a zaznamenej její výskyt
monitoruj spánkové návyky, které se mění okolnostmi
sleduj důsledky poruchy spánku (třes, neklid, změna hlasu…)
pomoz pacientovi dosáhnout optimálního spánku zohledněním režimu dne
starej se vždy o přípravu prostředí ke spánku
připrav pacienta ke spánku z hlediska osobního pohodlí a fyzického komfortu
eliminuj konzumaci nevhodné stravy a stimulujících nápojů před spánkem
omez příjem tekutin u pacienta s nykturií
vyzkoušej s pacientem faktory, které pomáhají zlepšit spánek (koupel, masáž…)
podávej léky proti bolesti podle ordinace hodinu před plánovaným usnutím
sleduj účinek léků, postarej se o informování pacienta z hlediska užívání léků
naplánuj a realizuj s pacientem pravidelné rituály spánku, zejména při insomnii
posílení zdraví
seznam pacienta s relaxačními metodami, zahrň relaxaci do režimu dne
pobízej pacienta k tělesné aktivitě, cvičení
seznam pacienta s vlivy prostředí na spánek, místnost ke spánku nelze zaměňovat s pracovnou
eliminuj s pacientem rušivé vlivy při spaní používáním osobních pomůcek (ochrana zraku, sluchu)
použij biochronologický diagram k rozvrhu aktivit pacienta
umožni pacientovi projít obdobím smutku, pokud utrpěl ztrátu
doporuč konzultaci s psychologem
projednej s lékařem vyšetření pacienta ve spánkové laboratoři

Hodnocení