Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: spánková deprivace - 00096

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
urči přítomnost fyzických nebo psychických stresorů
porovnej, která pacientova nemoc ovlivňuje jeho spánek
zjisti, které léky pacient užívá
pátrej po látkách, jejichž konzumace ovlivňuje kvalitu spánku
zhodnoť vlivy okolního prostředí
zaznamenávej informace pacienta o jeho úzkosti ze spánku
zjisti, jak pacient normálně spí
urči délku trvání problému se spánkem
prováděcí intervence
pohovoř s pacientem, jak se změnil jeho život s tímto problémem
vyslechni subjektivní stížnosti pacienta
prostuduj objektivní zprávy o problému pacienta
pozoruj fyzické známky únavy pacienta
zjisti, jaké postupy pacient zkoušel k vyřešení problému
prober s pacientem jeho večerní návyky a potřebné rituály
požádej pacienta o písemné záznamy problémů se spánkem
doporuč pacientovi omezit kofein, alkohol a jiné stimulující látky
prober s pacientem účinek konzumace stravy před usnutím
nabádej pacienta k fyzické aktivitě během dne
kontroluj užívání předepsaných léků
zdůrazni negativní vliv denního pospávání na kvalitu nočního spánku
pátrej po zdroji úzkosti
nauč pacienta uklidňujícím aktivitám před spaním
veď pacienta k uplatňování relaxačních technik
omez tekutiny před spaním
pomoz pacientovi vytvořit klidné a příjemné prostředí
posílení zdraví
vysvětli pacientovi vliv teploty prostředí, udržování příjemného klimatu
motivuj pacienta k medicínským zákrokům, které odstraní jeho problém (při těžké apnoi)
upozorni na ospalost nebo nespavost a dočasnou poruchu paměti při užívání léků na spaní
nabádej pacienta k užívání rostlinných přípravků, sleduj účinek
doporuč konzultaci s psychologem
upozorni na služby spánkové laboratoře

Hodnocení