Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: nedostatek zájmových aktivit - 00097

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zhodnoť psychomotorický vývoj dítěte
porovnej úroveň aktivity před onemocněním či před hospitalizací
zjisti strukturu zájmů klienta
posuď dostupnost žádoucích aktivit v současné situaci
posuď míru deprivace
prováděcí intervence
motivuj pacienta k aktivnímu řešení potřeby
promysli s pacientem modifikace koníčků vzhledem k momentálnímu stavu
snaž se pacienta rozptýlit komunikací, humorem
nabízej pacientovi dostupnou zábavu (televize, video, magnetofon, rádio, četba, návštěva, hra, ruční práce)
usiluj o střídání podnětů vizuálních, taktilních, sluchových, čichových, intelektových
podílej se na tvorbě harmonogramu dne pacienta tak, aby umožňoval čas na rozptýlení
ponechej volbu činností na pacientovi a umožni mu rozhodování o jeho režimu dne
neslibuj nereálná opatření
zjisti, co můžeš udělat pro zvýšení mobility pacienta
podpoř sebeúctu a sebevědomí pacienta
umožni pacientovi vyjádřit negativní pocity, zklamání, touhy a přání, naslouchej mu
snaž se bránit destruktivnímu chování
posílení zdraví
spolupracuj s fyzioterapeutem, herním terapeutem, dobrovolníkem, opatrovníkem
vyhledej kontakt na podpůrné skupiny, jedince stejně postižené
zajisti komunikaci pacienta s člověkem, ke kterému má důvěru
pouč doprovod dítěte o možné spolupráci s pedagogickými pracovníky zařízení (učitelka mateřské školy, základní školy, herní terapeut)
využij možnosti konzultace klienta s klinickým psychologem
zapoj pacienta do programů, jejichž účelem je prevence izolace a samoty
vzbuď zájem pacienta o účast v kurzu, dalším vzdělávání v jeho aktivitách
pohovoř s pacientem o finančních možnostech, které souvisejí s realizací vyšších potřeb

Hodnocení