Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: zhoršené udržování domácnosti - 00098

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
urči důvod a závažnost problému
posuď projevy jednotlivých členů rodiny
zjisti, nakolik mylné informace ovlivňují život rodiny
zjisti míru soběstačnosti členů rodiny
posuď bezpečnost prostředí
prováděcí intervence
porovnej finanční potřeby a současnou situaci rodiny
veď členy rodiny k vytváření bezpečného prostředí
posílení zdraví
koordinuj plán opatření s ostatními odborníky
pozvi sociální pracovnici do domácnosti
motivuj rodinu k obstarání předmětů, pomůcek a nezbytného vybavení
veď rodinu k dodržování dlouhodobého plánu
zapoj do řešení situace širší rodinu nebo sousedy
pamatuj na možnost přetížení pečovatele v rodině, doporuč mu odpočinek

Hodnocení