Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní podpora zdraví - 00099

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
urči úroveň závislosti nebo postižení pacienta
posuď změny v komunikaci
zjisti vývojovou úroveň
zaznamenej snahu pacienta v péči o zdraví a jeho dovednosti
zhodnoť sociální situaci pacienta, aktuální změny, finanční možnosti
zmapuj závislosti pacienta, neefektivní stereotypy řešení situací
urči zdravotní rizika konkrétního prostředí
prováděcí intervence
zajisti bezpečnost prostředí
připrav s pacientem plán ke zvládnutí osobní péče
veď pacienta k dodržování správných návyků
posílení zdraví
zajisti vzájemnou komunikaci zdravotníků v podpoře zdraví pacienta (praktický lékař, domácí péče, specialisté, centra pro odvykání návykovým látkám)
informuj pacienta a jeho rodinu o potřebách individuální zdravotní péče
podporuj psychicky pacienta i jeho rodinu při realizaci opatření
zajisti pečovatelskou službu do domácnosti pacienta, je-li potřebná
průběžně motivuj pacienta, monitoruj a zdůrazňuj pokroky a úspěch

Hodnocení