Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelské diagnózy skupina: Životní princip

Skip Navigation Links.
aktuální
nedodržení - 00079
konflikt v rozhodování - 00083
porušená religiozita - 00169
duchovní nouze - 00066
ke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení duchovní pohody - 00068
ochota ke zlepšení religiozity - 00171
potenciální
riziko duchovní nouze - 00067
riziko porušení religiozity - 00170

Hodnocení