Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelské diagnózy skupina: Výživa

Skip Navigation Links.
aktuální
nadměrná výživa - 00001
nedostatečná výživa - 00002
porušené polykání - 00103
neefektivní krmení kojence - 00107
riziko nevyváženého objemu tělesných tekutin - 00025
zvýšený objem tělesných tekutin - 00026
deficit tělesných tekutin - 00027
ke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení bilance tekutin - 00160
potenciální
riziko nadměrné výživy - 00003
riziko deficitu tělesných tekutin - 00028

Hodnocení