Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelské diagnózy skupina: Aktivita - odpočinek

Skip Navigation Links.
aktuální
porušený spánek - 00095
spánková deprivace - 00096
nedostatek zájmových aktivit - 00097
opožděné pooperační zotavení - 00100
zhoršená pohyblivost - 00085
porušená chůze - 00088
zhoršené ovládání pojízdného vozíku - 00089
zhoršená schopnost se přemístit - 00090
zhoršená pohyblivost na lůžku - 00091
sedavý životní styl - 00168
únava - 00093
porušená energie - 00050
neefektivní tkáňová perfuze (cerebrální) - 00024
neefektivní tkáňová perfuze (gastrointestinální) - 00024
neefektivní tkáňová perfuze (kardiopulmonální) - 00024
neefektivní tkáňová perfuze (periferní) - 00024
neefektivní tkáňová perfuze (renální) - 00024
intolerance aktivity - 00092
snížený srdeční výdej - 00029
neefektivní dýchání - 00032
oslabené dýchání - 00033
dysfunkční odpojování umělé plicní ventilace - 00034
deficit sebepéče při jídle - 00102
deficit sebepéče při koupání a hygieně - 00108
deficit sebepéče při oblékání a úpravě zevnějšku - 00109
deficit sebepéče při vyprazdňování - 00110
ke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení spánku - 00165
potenciální
riziko imobilizačního syndromu - 00040
riziko intolerance aktivity - 00094

Hodnocení