Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelské diagnózy skupina: Vnímání - poznávání

Skip Navigation Links.
aktuální
opomíjení jedné strany těla - 00123
potulka - 00154
porušená interpretace okolí - 00127
porucha smyslového vnímání zraku - 00122
porucha smyslového vnímání sluchu - 00122
porucha smyslového vnímání chuti - 00122
porucha smyslového vnímání doteku - 00122
porucha smyslového vnímání čichu - 00122
akutní zmatenost - 00128
chronická zmatenost - 00129
porušené myšlení - 00130
poškozená paměť - 00131
deficitní znalost - 00126
zhoršená verbální komunikace - 00051
ke zlepšení zdraví
ochota doplnit deficitní vědomosti - 00161
ochota ke zlepšení komunikace - 00157

Hodnocení