Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelské diagnózy skupina: Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu

Skip Navigation Links.
aktuální
stresový syndrom po přemístění - 00114
posttraumatický syndrom - akutní fáze - 00141
posttraumatický syndrom - chronická fáze - 00141
traumatický syndrom po znásilnění - akutní fáze - 00142
traumatický syndrom po znásilnění - postakutní a chronická fáze - 00142
smíšená reakce traumatického syndromu po znásilnění - akutní fáze - 00143
smíšená reakce traumatického syndromu po znásilnění - postakutní a chronická fáze - 00143
tichá reakce traumatického syndromu po znásilnění - akutní fáze - 00144
tichá reakce traumatického syndromu po znásilnění - postakutní a chronická fáze - 00144
dysfunkční smutek - 00135
anticipační smutek - 00136
chronický zármutek - 00137
úzkost - 00146
úzkost ze smrti - 00147
strach - 00148
neefektivní zvládání situace v komunitě - 00077
neefektivní zvládání zátěže - 00069
oslabené přizpůsobení - 00070
defenzivní zvládání zátěže - 00071
neefektivní popírání - 00072
neschopnost rodiny zvládat zátěž - 00073
ohrožující zvládání zátěže rodinou - 00074
snížená nitrolební adaptivní kapacita - 00049
autonomní dysreflexie - 00009
narušené chování dítěte - 00116
ke zlepšení zdraví
ochota blízké osoby lépe zvládnout zátěž - 00075
ochota komunity zlepšit zvládání zátěže - 00076
ochota zlepšit zvládání zátěže - 00158
možné zlepšení chování dítěte - 00117
potenciální
riziko stresového syndromu po přemístění - 00149
riziko posttraumatického syndromu - 00145
riziko dysfunkčního smutku - 00172
riziko narušeného chování dítěte - 00115
riziko autonomní dysreflexie - 00010

Hodnocení